Back

Sənədlər toplusu

Dividend siyasəti

İnvestisiya siyasəti

Komplayns siyasəti

Korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti

Kredit siyasəti

Maraqlar toqquşmasının tənzimlənməsi siyasəti

Mükafatlandırma siyasəti

Müşahidə Şurası haqqında Əsasnamə

Qanunvericiliyin və bankdaxili normativ sənədlərin tələblərinin pozulması

Uçot siyasəti

Vergi uçotunun aparılmasına dair Qaydalar

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı haqqında Əsasnamə

ABB Mobile
YÜKLƏ

Comment on your experience about using our site

Rate from 1-5 star

Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!