Qalib podratçı barədə bildiriş

Müsabiqələr barədə elan Qalib podratçı barədə bildiriş Digər bildirişlər Bağlanmış müqavilələrin reyestri Satınalma planı Satınalma hesabatları Tərəfdaşlıq anketi
Təmizlə

“ABB” ASC tərəfindən “Kiber təhdid kəşfiyyatı” platforması üzrə xidmətin satın alınmasına dair keçirilmiş kotirovka sorğusu proseduru nəticəsində "R.İ.S.K. Elmi İstehsalat Şirkəti" QSC qalib seçilmişdir.

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN 9900038351) ƏDV daxil olmaqla 80,996.38 manat (səksən min doqquz yüz doxsan altı manat, 38 qəpik) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən yeni UPS qurğularının satın alınmasına dair keçirilmiş kotirovka sorğusu proseduru nəticəsində “Avanqard UPS” MMC qalib seçilmişdir.

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN 1501976711) ƏDV daxil olmaqla 43,000.00 (qırx üç min) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

"ABB" ASC tərəfindən Autstaf (Outstaff) cəlb olunması xidmətlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində “AndersenBel” LLC, KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret A.Ş., MiRSiS Bilgi Teknolojileri A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., OBSS Teknoloji A.Ş. və Shoreteams qalib elan olunaraq, həmin şirkətlərlə müqavilə bağlanılması qərarı qəbul edilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən Radio və TV kanallarında reklam çarxlarının yerləşdirilməsi xidmətinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində “Havas Media Azərbaycan” MMC“UNİVERSAL MCCANN” MMC qalib seçilmişdir.

Satınalma Komissiyası tərəfindən “Havas Media Azərbaycan” MMC ilə (VÖEN: 1401810581) ƏDV daxil olmaqla 1,362,000.00 (bir milyon üç yüz altmış iki min) manat və “UNİVERSAL MCCANN” MMC ilə (VÖEN: 1701246431) ƏDV daxil olmaqla 1,362,000.00 (bir milyon üç yüz altmış iki min) manat məbləğində müqavilələrin imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən Data governance tool abunəçiliyinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində “JL Tech” MMC qalib seçilmişdir.

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN 2004130131) ƏDV daxil olmaqla 354,000.00 (üç yüz əlli dörd min) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən İnkassasiya avtomobilləri üçün təhlükəsizlik avadanlıqlarının (Hikvision partners / İMEİ kod olan) satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində “Araznet” MMC qalib seçilmişdir.

 

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN: 1502600541) ƏDV daxil olmaqla 83,160.00 (səksən üç min yüz altmış) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən yeni katriclərin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində “Kainat-Print” MMC qalib seçilmişdir.

 

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN: 1700767721) ƏDV daxil olmaqla 285,000.00 (iki yüz səksən beş min) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən bankın struktur bölmələrində istismar olunan generatorlara texniki xidmət və təmir işlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş kotirovka sorğusu proseduru nəticəsində “Nobel Elektrik” MMC qalib seçilmişdir.

 

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN: 1502938961) ƏDV daxil olmaqla 70,000 (yetmiş min) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

“ABB” ASC tərəfindən bankın strukturlarına məxsus mebel avadanlıqlarının bərpası, təmiri işləri və bununla əlaqədar digər işlərin satın alınmasına dair keçirilmiş kotirovka sorğusu proseduru nəticəsində “M-Kontakt” MMC qalib seçilmişdir.

 

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN: 1400263291) ƏDV daxil olmaqla 40,000 (qırx min) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

ABB Mobile
YÜKLƏ