IFRS maliyyə hesabatları

Son yenilənmə: 31.05.2020

Fərdi maliyyə hesabatları - 31.12.2023

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2023

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 30.06.2023

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2022

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2021

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2020

Konsolidasiya edilmiş yığcam maliyyə hesabatları - 30.06.2020

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2019

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 30.06.2019

Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları - 31.12.2018

ABB Mobile
YÜKLƏ