Risk hesabatları

Son yenilənmə: 30.01.2023

Faiz riski - 2023, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2023, II rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, II rüb üzrə

Faiz riski - 2023, I rüb üzrə

Valyuta riski - 2023, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, I rüb üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2022, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2022, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2022, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2022, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2022, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2022, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2022, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2022, III rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, III rüb üzrə

Faiz riski - 2022, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, II rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, I rüb üzrə

Faiz riski - 2022, I rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2021, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2021, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2021, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2021, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2021, 12 ay üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2021, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2021, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2021, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2021, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2021, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2020, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, III rüb üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı-ayrı növləri barədə - 30.06.2020

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 30.06.2020

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 30.06.2020

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 30.06.2020

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 30.06.2020

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 30.06.2020

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 30.06.2020

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 30.06.2020

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, I rüb üzrə

Faiz riski - 2020, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2020, I rüb üzrə

Faiz riski - 2020, I rüb üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2019, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2019, 12 ay üzrə

Filiallar, şöbələr, nümayəndəliklər və elektron xidmət mərkəzləri haqqında məlumat 31.12.2019

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2019, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2019, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, II rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, II rüb üzrə

Filiallar, şöbələr, nümayəndəliklər və elektron xidmət mərkəzləri haqqında məlumat 31.12.2020

Faiz riski - 2020, 12 ay üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2020, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2021, II rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2019, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2020, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, III rüb üzrə

Faiz riski - 2021, I rüb üzrə

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2018-ci il, 12 ay üzrə

Faiz dərəcəsi riski-2018

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2018

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2019, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, III rüb üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2019, 12 ay üzrə

Hər bir valyuta (milli və xarici) üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2018

Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti - 2018

Kreditlərin o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü - 2018

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi - 2018

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi - 2018

Açıq Valyuta Mövqeyi - 2018

Faiz riski - 2021, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2019, 12 ay üzrə

İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti -2018

Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növlər üzrə məbləği - 2018

Valyuta riski - 2021, III rüb üzrə

Kreditlərin o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü - 2018

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, I rüb

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, III rüb

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, II rüb

Faiz riski - 2019, 12 ay üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - 2019, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2019, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2019, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, I rüb üzrə

Valyuta riski - III rüb 2019

Faiz riski - III rüb 2019

Kredit portfelinin keyfiyyəti - III rüb, 2019

Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - III rüb, 2019

Valyuta riski - 2021, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2020, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2020, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2020, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2021, II rüb üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

ABB Mobile
YÜKLƏ

Saytımızda yaşadığınız təcrübəni şərh edin

1-5 ulduzla dəyərləndirin

Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!