Risk hesabatları

Son yenilənmə: 31.03.2024

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2024, I rüb üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2024, I rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2024, I rüb üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2024, I rüb üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2024, I rüb üzrə

Faiz riski - 2024, I rüb üzrə

Valyuta riski - 2024, I rüb üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2024, I rüb üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2024, I rüb üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2024, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2024, I rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2023, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2023, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2023, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2023, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2023, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2023, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2023, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2023, 12 ay üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2023, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2023, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, 12 ay üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2023, III rüb üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2023, III rüb üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2023, III rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2023, III rüb üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2023, III rüb üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2023, III rüb üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2023, III rüb üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2023, III rüb üzrə

Faiz riski - 2023, III rüb üzrə

Valyuta riski - 2023, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, III rüb üzrə

Faiz riski - 2023, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2023, II rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, II rüb üzrə

Faiz riski - 2023, I rüb üzrə

Valyuta riski - 2023, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2023, I rüb üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2022, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2022, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2022, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2022, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2022, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2022, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2022, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2022, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2022, III rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, III rüb üzrə

Faiz riski - 2022, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, II rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, II rüb üzrə

Valyuta riski - 2022, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2022, I rüb üzrə

Faiz riski - 2022, I rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2021, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2021, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2021, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2021, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2021, 12 ay üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2021, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2021, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2021, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2021, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2021, 12 ay üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2020, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, III rüb üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 30.06.2020

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 30.06.2020

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 30.06.2020

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı-ayrı növləri barədə - 30.06.2020

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 30.06.2020

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 30.06.2020

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 30.06.2020

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 30.06.2020

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, II rüb üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2019, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2019, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2019, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2019, 12 ay üzrə

Filiallar, şöbələr, nümayəndəliklər və elektron xidmət mərkəzləri haqqında məlumat 31.12.2019

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2019, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, I rüb üzrə

Faiz riski - 2020, I rüb üzrə

Valyuta riski - 2020, I rüb üzrə

Faiz riski - 2020, II rüb üzrə

Faiz riski - 2020, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, II rüb üzrə

Milli və xarici valyuta üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2020, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, II rüb üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2019, 12 ay üzrə

Filiallar, şöbələr, nümayəndəliklər və elektron xidmət mərkəzləri haqqında məlumat 31.12.2020

Faiz riski - 2020, III rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, III rüb üzrə

Faiz riski - 2021, I rüb üzrə

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2018-ci il, 12 ay üzrə

Faiz dərəcəsi riski-2018

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2018

Valyuta riski - 2021, II rüb üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2019, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2019, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2021, III rüb üzrə

Kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit portfelinə nisbəti - 2018

Kreditlərin o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin regionlar üzrə coğrafi bölgüsü - 2018

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi - 2018

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi - 2018

Açıq Valyuta Mövqeyi - 2018

Faiz riski - 2021, III rüb üzrə

İri kredit tələblərinin məbləği və məcmu kapitala nisbəti - 2019, 12 ay üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, III rüb üzrə

İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti -2018

Balansdankənar öhdəliklərin cəmi və növlər üzrə məbləği - 2018

Kreditlərin o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü - 2018

Hər bir valyuta (milli və xarici) üzrə aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat - 2018

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2021, I rüb üzrə

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, I rüb

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - 2019, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2019, 12 ay üzrə

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, III rüb

Faiz riski - 2019, 12 ay üzrə

Valyuta riski - III rüb 2019

Faiz riski - III rüb 2019

Kredit portfelinin keyfiyyəti - III rüb, 2019

Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - III rüb, 2019

Risk dərəcəsi ilə ölçülmüş aktivlər - 2019-cu il, II rüb

Valyuta riski - 2021, I rüb üzrə

Kredit riski - kreditlərin təminat üzrə bölgüsü - 2020, 12 ay üzrə

Valyuta riski - 2020, 12 ay üzrə

Balansdankənar öhdəliklərin ayrı ayrı növləri barədə - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatlar - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin, həmçinin vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə payı və onun iqtisadi sektorlar üzrə göstəriciləri - 2020, 12 ay üzrə

Kreditlərin, o cümlədən, vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü - 2020, 12 ay üzrə

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı - 2020, 12 ay üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (Hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı - 2020, 12 ay üzrə

Faiz riski - 2021, II rüb üzrə

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

ABB Mobile
YÜKLƏ