Mənfəət və zərər

Son yenilənmə: 31.03.2024

2024-cü il, II rüb üzrə

2024-cü il, I rüb üzrə

2023-cü il, 12 ay üzrə

2023-cü il, III rüb üzrə

2023-cü il, II rüb üzrə

2023-cü il, I rüb üzrə

2022-ci il, 12 ay üzrə

2022-ci il, III rüb üzrə

2022-ci il, II rüb üzrə

2022-ci il, I rüb üzrə

2021-ci il, 12 ay üzrə

2021-ci il, III rüb üzrə

2021-ci il, II rüb üzrə

2021-ci il, I rüb üzrə

2020-ci il, 12 ay üzrə

2020-ci il, III rüb üzrə

2020-ci il, II rüb üzrə

2020-ci il, I rüb üzrə

2019-cu il, 12 ay üzrə

2019-cu il, III rüb üzrə

2019-cu il, II rüb üzrə

2019-cu il, I rüb üzrə

2018-ci il, 12 ay üzrə

2018-ci il, III rüb üzrə

2018-ci il, II rüb üzrə

2018-ci il, I rüb üzrə

2017-ci il, 12 ay üzrə

2017-ci il, 9 ay üzrə

2016-cı il, 6 ay üzrə

2016-cı il, I rüb

ABB Mobile
YÜKLƏ