Kapital adekvatlığı

Son yenilənmə: 31.03.2024

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - 2024-cü il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2024-cü il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2024-cü il, I rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar - 2024-cü il, I rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2023-cü il, 12 ay üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2023-cü il, 12 ay üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2023-cü il, III rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2023-cü il, III rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2023-cü il, II rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2023-cü il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2023-cü il, I rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2023-cü il, I rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2022-ci il, 12 ay üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2022-ci il,12 ay üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2022-ci il, III rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2022-ci il, III rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2022-ci il, II rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2022-ci il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2022-ci il, I rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2022-ci il, I rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2021-ci il, 12 ay üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2021-ci il, 12 ay üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2021-ci il, III rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2021-ci il, III rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2021-ci il, II rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2021-ci il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2021-ci il, I rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar 2021-ci il, I rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2020-ci il, 12 ay üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) 2020-ci il, 12 ay üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2020-ci il, III rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) 2020-ci il, III rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) 2020-ci il, II rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) 2020-ci il, I rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2020-ci il, II rüb üzrə

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat 2020-ci il, I rüb üzrə

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı barədə məlumatlar (faizlə) 2019-cu il, 12 ay üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2019-cu il, III rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2019-cu il, II rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2019-cu il, I rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2018-cı il, 12 ay üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2018-ci il, III rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2017-ci il, 12 ay üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2018-ci il, II rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2018-ci il, I rüb üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2016-cı il, 6 ay üzrə

Kapitalın strukturu və adekvatlığı 2016-cı il, I rüb

ABB Mobile
YÜKLƏ