İnvestisiya portfeli

Son yenilənmə: 31.12.2023

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2023, 12 ay üzrə

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2022, 12 ay üzrə

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2021, 12 ay üzrə

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2020, 12 ay üzrə

Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (min USD ilə) 2020, 12 ay üzrə

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2019, 12 ay üzrə

Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (min USD ilə) 2019, 12 ay üzrə

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2019, III rüb

Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (min USD ilə) 2019, III rüb

Depozitlər və Qiymətli Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2019, II rüb

Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (min USD ilə) 2019, II rüb

Depozitlər və Qiymətlİ Kağızlar portfeli (investisiya portfeli daxil) 2018, 12 ay üzrə

Bankın buraxdığı digər investisiya qiymətli kağızlar barədə məlumat (min USD ilə) 2018, 12 ay üzrə

ABB Mobile
YÜKLƏ