Geri qayıtmaq

Bank tərəfindən Pin zərflərin satın alınması

“ABB” ASC tərəfindən Pin zərflərin satın alınmasına dair keçirilmiş kotirovka sorğusu proseduru nəticəsində “Persotek” MMC qalib seçilmişdir.

Satınalma Komissiyası tərəfindən qaliblə (VÖEN 1300848311) ƏDV daxil olmaqla 30,975.00 (otuz min doqquz yüz yetmiş beş manat, 00 qəpik) manat məbləğində müqavilə imzalanmasına qərar verilmişdir.

ABB Mobile
YÜKLƏ