Back

Bank tərəfindən əsaslı və cari təmir işlərinin satın alınması

"ABB" ASC tərəfindən əsaslı və cari təmir işlərinin satın alınmasına dair keçirilmiş açıq tender proseduru nəticəsində "Geoproject" MMC, "Dərya LTD" MMC, "İR Master Group" MMC, "Karaca Group" MMC"Kontinent İnşaat" MMC qalib seçilmişdirlər.

Satınalma Komissiyası tərəfindən "Geoproject" MMC ilə (VÖEN: 2003594091) ƏDV daxil 1,338,432.43 (bir milyon üç yüz otuz səkkiz min dörd yüz otuz iki manat, qırx üç qəpik) manat, "Dərya LTD" MMC ilə (VÖEN: 1600206671) ƏDV daxil 1,446,484.85 (bir milyon dörd yüz qırx altı min dörd yüz səksən dörd manat, səksən beş qəpik) manat, "İR Master Group" MMC ilə (VÖEN: 1804760321) ƏDV daxil 1,333,659.03 (bir milyon üç yüz otuz üç min altı yüz əlli doqquz min manat, üç qəpik) manat, "Karaca Group" MMC ilə (VÖEN: 1503834071) ƏDV daxil 1,369,097.90 (bir milyon üç yüz altmış doqquz min doxsan yeddi manat, doxsan qəpik) və "Kontinent İnşaat" MMC ilə (VÖEN: 1001912831) ƏDV daxil 1,332,935.79 (bir milyon üç yüz otuz iki min doqquz yüz otuz beş manat, yetmiş doqquz qəpik) manat məbləğində müqavilələrin imzalanmasına qərar verilmişdir.

ABB Mobile
YÜKLƏ