Xidmət paketləri

ABB kiçik və orta sahibkarların işini asanlaşdırmaq və bank xərclərini azaltmaq üçün xüsusi xidmət paketləri təqdim edir. Bu paketlər cari və potensial müştərilərin əsas xidmət ehtiyaclarını təmin etmək və ya biznes tələblərini dəstəkləmək məqsədilə özündə kompleks xidmətləri vahid formada cəmləyir.

Geniş imkan

13-ə qədər pulsuz və ya güzəştli bank xidmətlərinin vahid paketdə əldə edilməsi imkanı

Xərclərə qənaət

Xərclərin optimizasiyası və rahat izlənməsi imkanı

Güzəştli xidmət

Xidmət paketlərinə daxil olmayan məhsul və xidmətləri güzəştli tariflərlə əldə etmək imkanı

Şərtlər

İnternet Bank paketinin dəyəri 

200 AZN

300 AZN

550 AZN

2 000 AZN

4 000 AZN

Tarif paketinə daxil olan xidmətlər üzrə dövriyyə məbləği

50 000 AZN və ya ekvivalenti

100 000 AZN və ya ekvivalenti

200 000 AZN və ya ekvivalenti

1 000 000 AZN və ya ekvivalenti

3 000 000 AZN və ya ekvivalenti

Hesabdan verilən maksimum nağd vəsaitin məbləği

24 000 AZN və ya ekvivalenti

40 000 AZN və ya ekvivalenti

96 000 AZN və ya ekvivalenti

320 000 AZN və ya ekvivalenti

560 000 AZN və ya ekvivalenti

Maksimal transfer məbləği (ölkəxarici) 

25 000 AZN və ya ekvivalenti

50 000 AZN və ya ekvivalenti

100 000 AZN və ya ekvivalenti

500 000 AZN və ya ekvivalenti

1 500 000 AZN və ya ekvivalenti

Maksimal transfer sayı

2

5

10

30

50

İstifadə edəcək müştəri

Fərdi sahibkar və Hüquqi şəxs
Paketdə nəzərdə tutulan pulsuz xidmətlər

Bank hesablarının açılması

Əmək haqqı kartı üzrə 3 illik xidmət haqqı

Əmək haqqı layihəsi çərçivəsində kartlara vəsaitin köçürülməsi

Hesabdan AZN və ya xarici valyutada nağd vəsaitin verilməsi

Respublikadan kənara köçürmə*

Respublikadaxili AZN və ya xarici valyutada köçürmə

Sahibkart, korporativ və biznes kart üzrə 3 illik xidmət haqqı

Hesab üzrə çıxarışların ayda bir dəfə verilməsi

Müştərinin Bankın bütün filial və ya şöbələrindəki hesabına AZN və ya xarici valyutada nağd vəsaitin qəbulu

Nağd vəsaitin E-manat terminalları vasitəsilə qəbulu

Müştərinin Bankın bütün filial və ya şöbələrində olan hesabına AZN və ya xarici valyutada köçürmə

AZN və ya xarici valyutada digər bankdaxili köçürmələr

İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma və mobil açarların əldə edilməsi (mobil açarların sayı bir və ya iki olduğu halda)

*Müəyyən məhdudiyyətlər mövcuddur.

Tez-tez verilən suallar

Xidmət paketləri haqqında

  • Xidmət paketlərinin qüvvədə qalma tarixi nə qədərdir?

Xidmət paketləri xidmət müqaviləsi bağlandığı tarixdən qüvvəyə minir və növbəti 1 il ərzində istifadə edilə bilər.

  • Məsafədən bankçılıq üzrə Xidmət paketinə qoşulmuş müştəri sonradan Bank üzrə Xidmət paketinə qoşula bilərmi?

Bu cür keçid xidmət paketlərinin dəyərləri arasında fərqi ödəməklə mümkündür.

  • Daha üstün paketə qoşulmaq mümkündürmü?

Xidmət paketi əldə edildiyi tarixdən 6 ay ərzində digər daha üstün tarif paketinə keçid zamanı həmin tarif paketinin ümumi həcminin 75%-i ödənməlidir. 6 aydan daha artıq müddət keçibsə, bu zaman digər daha üstün tarif paketinin dəyərinin tam həcmi ödənməlidir.

  • Eyni anda neçə aktiv Xidmət paketindən istifadə mümkündür?

Eyni anda yalnız bir aktiv Xidmət paketindən istifadə edilə bilər.

  • Aktiv paketdən imtina zamanı Xidmət paketi üzrə ödənilmiş vəsait geri qaytarılırmı?

Bank Xidmət paketi üzrə ödənilmiş vəsaiti müştəriyə geri qaytarmır.

Dövriyyə limitlərinin hesablanması haqqında

  • Dövriyyə limitlərinin hesablanmasına hansı əməliyyat növləri daxildir?

Dövriyyə limitləri yalnız paket daxilində istifadəsi ödənişsiz nəzərdə tutulan əməliyyat növləri üzrə hesablanır.

  • Dövriyyə limitləri hesablanarkən cari hesaba nağd vəsaitlərin mədaxili nəzərə alınırmı?

Dövriyyə limitləri hesablanarkən cari hesaba nağd vəsaitlərin mədaxili nəzərə alınmır.

  • Dövriyyə limitləri hesablanarkən müştərinin öz hesabları arasındakı köçürmələr nəzərə alınırmı?

Dövriyyə limitləri hesablanarkən müştərinin Bankdakı mövcud hesabları arasında aparılan köçürmələr nəzərə alınmır.

ABB Mobile
YÜKLƏ