Cari hesab açın

Hesab açmaq

Cari hesabı açmaq üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi zəruridir:

 • Ərizə;
 • Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın notarial qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 • AR Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər üçün);
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi.

Dövlət orqanları tərəfindən aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin icazə məktubu;
 • Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət orqanının nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) müvafiq aktla təsdiq olunduğuna dair sənəd****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • CRS anketi;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyət vəsiqələrin surətləri;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Bələdiyyələr tərəfindən aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Bələdiyyənin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş hüquqi aktın mətni;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Fərdi sahibkarlar tərəfindən aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır);
 • VÖEN sürəti (məlumatın eyniləşdırılməsi üçün arzuediləndir);
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Əgər hesab üzrə sərəncam 3-cü şəxsə həvalə edilirsə - etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • CRS anketi (cavabın birin “Bəli” seçilirsə əlavə aşağıda göstərilən sorğu verilməlidir);
 • W-8BEN ( əgər fərdi sahibkar Amerika vətəndaşıdırsa, W-8BEN  əvəzinə W9 çap olunur);
 • PEP forması (qeyri rezident şəxs üçün);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi***;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Hüquqi şəxslərin filiallarına və nümayəndəliklərinə cari hesabların açılması üçün  aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti****;
 • Filialın, nümayəndəliyin hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsinin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (nümunəvi əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar əsasnaməsinin nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənədi təqdim edir)****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Təsisçinin  qeydiyyatı haqqında təsdiqedici sənədin surəti və zərurət yarandıqda benefisiar mülkiyyətçi barədə digər sənədlər (məsələn, fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E (əgər hüquqi şəxsin müvvəkil şəxsi və ya təsisçisi Amerika vətəndaşıdırsa, W-8BEN əlavə  W9 çap olunur);
 • PEP forması (qeyri rezident şəxs üçün);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Həmkarlar ittifaqı ilk təşkilatının yaradılması haqqında üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qərar və ya qərardan çıxarış;
 • üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyinin notariat qaydada təsdiq olunmuş nizamnaməsi****;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Həmkarlar ittifaqı ilk təşkilatının  qeydiyyatı haqqında təsdiqedici sənədin surəti****;
 • vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • VÖEN surəti (arzu edilir);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • imza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Ailə kəndli təsərrüfatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Müvafiq ərazi üzrə uçota alındığı bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 • Ailə kəndli təsərrüfatın başçısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır);
 • VÖEN surəti (arzu edilir);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza nümunəsi vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə Müqavilə.

Rəsmi nümayəndəliklərə bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

 • Ərizə;
 • Xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);
 • CRS anketi;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • W-8BEN E ( əgər hüquqı şəxsin müvvəkil şəxsi və ya təsisçisi Amerika vətəndaşıdırsa, W-8BEN əlavə  W9 çap olunur);
 • PEP forması (qeyri rezidentd şəxs üçün);
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə Müqavilə.

Hesabınız aşağıdakı valyutalarda açıla bilər:

 • Azərbaycan manatı (AZN)
 • ABŞ dolları (USD)
 • Avro (EUR)
 • Ingilis funt sterlingi (GBP)
 • Rus rublu (RUB)
 • İsveçrə frankı (CHF)

İmkanlar

Сari hesab vasitəsilə Siz aşağıdakı əməliyyatları apara bilərsiniz:

 • Hesaba nağd pul yatırmaq (istənilən filial/şöbəmizdə);
 • Hesabınızdan nağd pul əldə etmək (yalnız hesab açdığınız filial/şöbəmizdə);
 • Hesabdan bankdaxili, ölkədaxili və ya xaricə köçürmələr etmək;
 • Xaricdən və ya ölkənin istənilən nöqtəsindən hesaba köçürmələr qəbul etmək.

Tariflər

Hesabın açılması

(Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün)

Bank hesabının açılması

pulsuz

CRS anketi

FATCA və CRS haqqında məlumat

Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi haqqında Müraciət və Təsdiqnamə

Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə Vergi Tutulma və Hesabatlılığı ilə bağlı Benefisiarın statusuna dair Təsdiqnamə (Hüquqi şəxslər)

ABB Mobile
YÜKLƏ