Geri qayıtmaq

Layihələrin maliyyələşməsi

Layihələrin maliyyələşdirilməsi uzunmüddətli infrastruktur, sənaye, ticarət, tikinti layihələrin və ictimai xidmətlərin maliyyləşdirilməsidir məqsəd maliyyələşdirilməni xarici ölkələrdə olan Alıcılara təqdim etməklə ölkənin ixrac potensialını artırmaq və stimullaşdırmaqdır. 

İnvestisiya kreditinin maliyyələşdirmə vasitəsi kimi nizamnamə kapitalı (birbaşa investisiya), akkreditivlər, qarantiyalar, bank kreditləri, lizinq və bəzən əmtəə kreditləri istifadə edilə bilər.

 

Ticarətin və layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə Bank aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • Müştərinin müraciəti əsasında ABB-nin vəsaiti hesabına ticarətin və layihənin maliyyələşdirilməsi;
  • Müştərinin müraciəti əsasında xarici maliyyə institutlarının vəsaiti hesabına ticarətin və layihənin maliyyələşdirilməsi;
  • Müştərinin müraciəti əsasında İxrac Kredit Agentlikləri (ECA) tərəfindən layihənin maliyyələşdirilməsi və sığortalanması;
  • Ticarətin və Layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə məsləhət xidmətlərinin göstәrilmәsi;
  • Qısa, orta və uzunmüddətli maliyyələşdirilmənin təqdim edilməsi.

 

Mal və avadanlıqların alınması, eləcə də orta və iri layihələrin tam maliyyələşdirilməsini nəzərədə tutan qısa və uzunmüddətli maliyyələşdirilmə:

  • Qısamüddətli – 3 ilədək;
  • Uzunmüddətli – 3 ildən 10 ilədək.
ABB Mobile
YÜKLƏ