Geri qayıtmaq

Layihələrin maliyyələşməsi

Xidmətlər

Ticarətin və Layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

Müştərinin müraciəti əsasında ABB-nin vəsaiti hesabına ticarətin və layihənin maliyyələşdirilməsi;

Müştərinin müraciəti əsasında xarici maliyyə institutlarının vəsaiti hesabına ticarətin və layihənin maliyyələşdirilməsi;

Müştərinin müraciəti əsasında İxrac Kredit Agentlikləri (ECA) tərəfindən layihənin maliyyələşdirilməsi və sığortalanması;

Ticarətin və Layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə məsləhət xidmətlərinin göstәrilmәsi;

Qısa, orta və uzunmüddətli maliyyələşdirilmənin təqdim edilməsi;

Mal və avadanlıqların alınması, eləcədə orta və iri layihələrin tam maliyyələşdirilməsini nəzərədə tutan qısa və uzun müddətli maliyyələşdirilmə:

  • Qısa müddətli – 3 ilədək;
  • Uzun Müddətli – 3 ildən 10 ilədək.

"ABB" ASC və "Gazprombank" ASC Rusiya ilə bağlanılan razılaşma çərçivəsində iri və starteji layihələrə Bank Müşahidəsi məhsulunun tədbiqi.

ABB Mobile
YÜKLƏ