Geri qayıtmaq

Bankdaxili köçürmələr

Bankdaxili köçürmələr vasitəsilə Siz ABB-də olan şirkətinizə və ya digər şəxslərə aid hesablara asan və sərfəli yolla pul göndərə bilərsiniz.

Köçürmələri həm milli, həm də xarici valyutada aparmaq mümkündür.

Şərtlər

Bankdaxili köçürməni aparmaq üçün xidmət olunduğunuz filial/şöbəyə 2 nüsxədə ödəniş tapşırığını təqdim etmək zəruridir.

Ödəniş tapşırığında aşağıdakı məlumatlar tələb olunur:

  • Köçürmənin tarixi (ödəniş tapşırığı bank tərəfindən 3 iş günü ərzində icra oluna bilər) və nömrəsi;
  • Sizin rekvizitləriniz (adınız, soyadınız, hesab nömrəniz, VÖEN, əgər varsa);
  • Alan müştərinin rekvizitləri (müştərinin adı, hesab nömrəsi, VÖEN-ni);
  • Köçürülən məbləğ rəqəmlə və sözlə, köçürmənin valyutası;
  • Köçürmənin təyinatı;
  • İmzalar;
  • Möhür.

Tariflər

Bankdaxili köçürmələr

Milli valyutada 

Xarici valyutada 

Müştərinin bir filialda/şöbədə olan hesablarına köçürmə

pulsuz

Müştərinin digər filialda/şöbədə olan hesabına köçürmə

0.02% (min. 1 AZN - maks. 20 AZN)

0.02% (min. 1 USD ekv. - maks. 20 USD ekv.)

Digər müştərinin cari hesabına

0.05% (min. 1 AZN - maks. 50 AZN)

0.05% (min. 1 USD ekv. - maks. 50 USD ekv.)

“A” formatlı ödəniş tapşırığı

ABB Mobile
YÜKLƏ