Cari hesab açın

Cari, depozit və xüsusi hesabların açılması üçün tələb edilən sənədlər toplusu:

 Kommersiya hüquqi şəxsləri (ASC, QSC, MMC, ƏMC, Kooperativlər, Ortaqlıqlar (tam və kommandit))

 • Nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti****;
 • Dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti**** ;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Təsisə dair sənədlər (səhmdar strukturu barədə məlumat, birbaşa təsisçi olan hüquqi şəxsin qeydiyyat haqqında təsdiqedici sənədinin surəti, benefisiar olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini və bu şəxs birbaşa təsisçi olmadıqda mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti) ,**
 • CRS anketi;
 • W-8BEN-E/W9 (FATCA proseduru üzrə “Nəzarətçisi” (benefisiarı) ABŞ şəxsi olan “Passiv” hüquqı şəxs üzrə W9, digər hallarda W8-BEN-E);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə.

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər (İctimai Birlik, Fond və s.)

 • Nizamnamənin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti****;
 • Dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti**** ;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Təsisə dair sənədlər (birbaşa təsisçi olan hüquqi şəxsin qeydiyyat haqqında təsdiqedici sənədinin surəti, birbaşa təsisçi olan fiziki şəxsin, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti);**
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E ;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə.
 • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinadarlıq Agentliyinin icazə məktubu (maliyyələşməsi tamamilə dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsindən olduqda) 

Publik hüquqi şəxslər:

 • Nizamnamənin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti****;
 • Dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinadarlıq Agentliyinin icazə məktubu (maliyyələşməsi tamamilə dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsindən olduqda );
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə.

Dövlət orqanları və büdcə təşkilatları üçün:

 • Dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin icazə məktubu;
 • Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət orqanının nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) müvafiq aktla təsdiq olunduğuna dair sənəd****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • CRS anketi;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyət vəsiqələrin surətləri;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə. 

Bələdiyyələr:

 • Bələdiyyənin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş hüquqi aktın mətni;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə. 

Fərdi sahibkarlar :

 • Fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır);
 • VÖEN surəti (məlumatın eyniləşdırılməsi üçün arzuediləndir)
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Əgər hesab üzrə sərəncam 3-cü şəxsə həvalə edilirsə - etibarnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
 • CRS anketi (cavabın birin “Bəli” seçilirsə əlavə aşağıda göstərilən sorğu verilməlidir);
 • W-8BEN/ W9 (yalnız, CRS anketində rezidentlik əlaməti üzrə hər hansı suala ABŞ-la əlaqədar müsbət cavab verilərsə. Bu zaman, FATCA proseduru üzrə ABŞ şəxsi kimi müəyyən olunarsa – W9. Digər hallarda heç bir forma tələb olunur.);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;***
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə. 

Hüquqi şəxslərin filiallarına və nümayəndəliklərinə:

 • Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti****;
 • Filialın, nümayəndəliyin hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsinin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (nümunəvi əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar əsasnaməsinin nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənədi təqdim edir)****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Təsisə dair sənədlər (səhmdar strukturu barədə məlumat,  birbaşa təsisçi olan hüquqi şəxsin qeydiyyat haqqında təsdiqedici sənədinin surəti, benefisiar olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini və bu şəxs birbaşa təsisçi olmadıqda mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti)
 • CRS anketi;
 • W-8BEN-E/W9 (qeydiyyatı ABŞ-da olan və ya FATCA proseduru üzrə  “Nəzarətçisi” (benefisiarı) ABŞ şəxsi olan “Passiv” hüquqı şəxs üzrə W9, digər hallarda W8-BEN-E
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə. 

Həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatına:

 • Həmkarlar ittifaqı ilk təşkilatının yaradılması haqqında üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qərar və ya qərardan çıxarış;
 • Üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyinin notariat qaydada təsdiq olunmuş nizamnaməsi****;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • Həmkarlar ittifaqı ilk təşkilatının  qeydiyyatı haqqında təsdiqedici sənədin surəti****;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
 • VÖEN surəti (arzu edilir);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə.

Ailə kəndli təsərrüfatına:

 • Müvafiq ərazi üzrə uçota alındığı bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
 • Ailə kəndli təsərrüfatın başçısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır);
 • VÖEN surəti (arzu edilir);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza nümunəsi vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə.

Qeyri-rezident  hüquqi şəxs*:

 • Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin Azərbaycan Respublikasında dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (hesab xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri üçün açıldıqda)****;
 • Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş əsasnaməsinin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (hesab xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri üçün açıldıqda)****;
 • Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, hüquqi şəxs olan qeyri-rezidentin təsis və qeydiyyat sənədlərinin qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri ;
 • Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulduğu halda, hesabın açılması üçün xarici ölkənin müvafiq dövlət orqanının (mərkəzi bankının və ya digər dövlət orqanının) xüsusi icazəsi qanunvericiliyə müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan hesabların açılması halları istisna olmaqla, xarici hüquqi şəxslər, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, fərdi sahibkarlar üçün);
 • Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri;
 • Təsisə dair sənədlər (səhmdar strukturu barədə məlumat,  birbaşa təsisçi olan hüquqi şəxsin qeydiyyat haqqında təsdiqedici sənədinin surəti, benefisiar olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini və bu şəxs birbaşa təsisçi olmadıqda mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti);
 • CRS anketi;
 • W-8BEN-E/W9 (qeydiyyatı ABŞ-da olan və ya FATCA proseduru üzrə  “Nəzarətçisi” (benefisiarı) ABŞ şəxsi olan “Passiv” hüquqı şəxs üzrə W9, digər hallarda W8-BEN-E;  imza və möhür nümunələri vərəqəsi ; Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə Müqavilə 

Rəsmi nümayəndəliklər:

 • Xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);
 • CRS anketi;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (rezidentlər üçün şəxsiyyət vəsiqəsi; qeyri rezident şəxs üçün şəxsiyyətini təsdiq edən digər sənəd);
 • W-8BEN-E/W9 (qeydiyyatı ABŞ-da olan hüquqı şəxs üzrə W9, digər hallarda W8-BEN-E)
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə.
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;

Xüsusi qaydada notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün sığorta girovu hesabı:

 • Notariat fəaliyyəti ilə peşakarcasına məşğul olmaq üçün şahadətnamənin notariat qaydada təstiq edilmiş surəti;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə.

Sığorta girovu hesabı:

 • Notariat fəaliyyəti ilə peşakarcasına məşğul olmaq üçün şahadətnamənin notariat qaydada təstiq edilmiş surəti;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə.

Notariusun sığorta girovu hesabı:

 • Notariat fəaliyyəti ilə peşakarcasına məşğul olmaq üçün şahadətnamənin       notariat qaydada təstiq edilmiş surəti;
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə.

Notariusun zəmanət kassası hesabı:

 • Xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında  təstiq edilmiş surəti
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi ;
 • W-8BEN E ;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə 

Dövlət və xüsusi notariusun depozit hesabı:

 • Notariat fəaliyyətinə nəzarəti həyata kecirən AR Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumunun notariusun bankda depozit hesabının acilmasina razılıq mıktubu  
 • Xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında təstiq edilmiş surəti (xüsusi notariuslar üçün);
 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • CRS anketi ;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə.

Gömrük orqanlarına açılmış xüsusi(depozit) hesabı :

 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
 • Notarial qaydada təsdiq edilmiş Gömrük orqanların müvafiq qeydiyyat sənədləri;
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə. 

Subhesab açılması üçün:

 • Səlahiyyətli şəxslərin  Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti
 • Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti****;
 • Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (yerli qurum vergi ödəyicisi olduqda özünün şəhadətnamə-dublikatının əsli);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi.
 • CRS anketi;
 • W-8BEN E;
 • Bank hesablarının açılması və xidmət göstərilməsi üzrə üzrə müqavilə (müvafiq şərtlər göstərməklə hüquqı şəxslə bağlanır).

Valyuta mübadiləsi fəaliyyəti üçün lisenziya almaq istəyən şəxsin xüsusi hesabının açılması üçün:

 • Dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlardan Maliyyə Nazirliyi yanında DXA-dan icazə məktubu;
 • Nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti****;
 • Hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti****;
 • Fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır);
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi;
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat.

CRS anketi

FATCA və CRS haqqında məlumat

Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi haqqında Müraciət və Təsdiqnamə

Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə Vergi Tutulma və Hesabatlılığı ilə bağlı Benefisiarın statusuna dair Təsdiqnamə (Hüquqi şəxslər)

ABB Mobile
YÜKLƏ