Бизнес-кредиты

ABB предлагает своим клиентам бизнес кредиты. С помощью краткосрочных и долгосрочных бизнес кредитов Вы сможете развить свой бизнес в положительном ключе.

Təchizatın maliyyələşdirilməsi

Təchizatçı (Borcalan) ilə Alıcı arasında bağlanmış müqavilənin icrası üçün maliyyə dəstəyi göstərilməsi məqsədilə ABB Sizə "Təchizatın maliyyələşdirilməsi" kredit məhsulunu təklif edir.

Bu kredit məhsulu təminatsız olmaqla, təchizat müqaviləsində və ya alış sifarişində qeyd edilmiş məbləğin 80%-dək maliyyələşdirməsi imkanını yaradır.

Условия

≤ 1 mln. Максимальная сумма
12 ayadək* Срок
13%-dən** Процентная ставка
1%-dək*** Стоимость обслуживания

Назначение:

Alış sifarişinin icrası

Примечание:

* Maksimum: alış sifarişinin müddəti + 30 gün 

** ≤ 50 min manat – 15%-dən; manat ekvivalenti (USD/EUR) – 8%-dən başlayaraq;
      50 min - 150 min manat – 14%-dən; manat ekv. USD/EUR – 7%-dən başlayaraq;
      > 150 min manat – 13%-dən; manat ekvivalenti (USD/EUR) – 6%-dən başlayaraq.

*** min. 100 manat

ABB Mobile
YÜKLƏ