Risk management policy

Last updated: 16.04.2024

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti - 31.03.2024

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti - 31.12.2023

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti - 31.12.2021

Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın siyasəti - 31.12.2020

Risklərin idarə edilməsi siyasəti

Risklərin idarə olunması haqqında məlumat

ABB Mobile
YÜKLƏ