Information about the external auditor

Last updated: 26.01.2022

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2022

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2021

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2020

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2019

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

ABB Mobile
YÜKLƏ

Comment on your experience about using our site

Rate from 1-5 star

Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!