Предмет закупаемых товаров / работ / услуг Метод закупки Дата объявления о покупке Срок исполнения

Uİ Path proqram təminatı üzrə robot, lisenziya və xidmətlərinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

Data Governance proqram təminatları üzrə lisenziyaların satın alınması və tətbiqi

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

Agile Audit üzrə konsultasiya xidmətinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü il, mart-aprel

Audit funksiyasının kənar audit qiymətləndirməsi üzrə xidmətin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 2-ci rübü

2024-cü il, iyul

Daxili auditorların şifahi və yazılı kommunikasiyası üzrə konsultasiya xidmətinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 2-ci rübü

2024-cü il, may

Digital kanallar üzrə fraud riskinin qiymətləndirilməsi üzrə məsləhət xidmətlərinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

ATM və ödəniş terminalları üzrə daşınmalar, montaj və demontaj xidmətlərinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

Növbə aparatlarının təmir və saxlanma işlərinin satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 1-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

Mini kartomat və stasionarın satın alınması

Açıq tender

2024-cü ilin 2-ci rübü

2024-cü ilin sonunadək

ABB Mobile
YÜKLƏ