Информация о внешнем аудиторе

Последнее обновление: 26.01.2022

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2021

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2020

Информация об аудите бюджета за последний финансовый год - 31.12.2019

Информация об аудите бюджета за последний финансовый год

ABB Mobile
YÜKLƏ