Сделки со связанными сторонами

Последнее обновление: 28.01.2022

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər - 31.12.2021

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər - 31.12.2020

Banka aidiyyəti olan şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslərlə əməliyyatlar haqqında

Сделки со связанными сторонами - 31.12.2019

ABB Mobile
YÜKLƏ