Kənar auditor haqqında məlumat

Son yenilənmə: 26.01.2022

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2022

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2021

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2020

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat - 31.12.2019

Son maliyyə ili üzrə bankın auditini həyata keçirən kənar auditor haqqında məlumat

ABB Mobile
YÜKLƏ